Условия

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Дружеството” или „Екипът” означават „Гет Консулт” ЕООД.

Кои сме ние

GETINS.BG е интернет платформа за онлайн застраховане управлявана от застрахователен брокер „ГЕТ КОНСУЛТ“ ЕООД с лиценз за застрахователно посредничество № 255-ЗБ/20.09.2010 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

Предлагани застраховки онлайн

Чрез платформата GETINS.BG се предлага сключването на следните видове застраховки:

  • Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите;
  • Автокаско;
  • Помощ при пътуване;
  • Застраховка на имущество;
  • Задъжителна застраховка Медицински разходи за чужденци;

Цените на застраховките варират в зависимост от критериите, по които се калкулират.

Информацията на сайта се актуализира от „Гет Консулт” ЕООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че предлаганите цени да бъдат актуална по възможност във всеки един момент.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата, през уеб-портала за електронни услуги и разплащания www.ePay.bg или онлайн с банкова карта.

Сертификат за сигурност

Достъпът до getins.bg се осъществява с цифров сертификат, като се спазват абсолютно всички индустриални стандарти за криптография и сигурност. Цялата информация, която обменяте с GETINS.BG, е криптирана и се осъществява по SSL протокол.

Права и задължения на потребителите

Чрез използването на Калкулаторите за онлайн застраховане, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с „ГЕТ КОНСУЛТ” ЕООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Договорът се счита сключен от датата на подаване на поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Дружеството да Ви достави полицата след заплащане на цената от Ваша страна.

С подаването на поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с „ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

При желание за отказ на поръчката, преди нейното получаване е необходимо потребителят да уведоми „ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД на телефон 0800 15 210 или на имейл info@getins.bg. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката. Разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на възстановяване, а Вие дължите на Дружеството разликата до пълния размер на куриерската услуга за доставянето й, в размера посочен в подменюто за потвърждаване на поръчката.

Правни изключения и ограничения

„ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.

„ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение, като се свържете директно с Дружеството.

Защита на личните данни

„ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни №299936/07.06.2011, издадено от Комисията за защита на личните данни. „ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на поръчка за закупуване на застраховка онлайн. Личните данни могат да бъдат използвани от „ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД за изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от дружеството като застрахователен брокер. Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

„ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез уебсайта полици. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

Приложимо право

Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с „ГЕТ КОСУЛТ” ЕООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.

Други условия

Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз.

Последни Новини

Поскъпва или поевтинява Гражданска отговорност?

Задължителната застраховка не поскъпна, както се говореше дълго време, а напротив – поевтиня. Дали непредвидими пазарни процеси опровергаха прогнозата, или става дума за дезинформация?

БулИнс нови цени по гражданска отговорност

От 07.11.2012 г Бул Инс пуснаха нова тарифа по гражданска отговорност. Новото е, че компанията вкара трети регион при тарифирането и отстъпка за МПС над 15 годин.

Отстъпки за държавни служители по гражданска отговорност

Отстъпки по застраховка гражданска отговорност за учители, доктори, медицински сестри, военни, полицаи, служители в кметства, служители в общинска администрация, служители в областна администрация, служители в министерства, служители в държавни фирми, други държавни служители.

Гражданска отговорност Електронна полица

От 27.07.2011 официално се издават само електронни полици "Гражданска отговорност" на МПС.

Застрахователите трябва да променят общите условия по полиците за Автокаско

На 05.07.2011 в Държавен вестник бяха обнародвани промените в Кодекса за застраховането, които бяха приети от Народното събрание на 22 юни.

Отпадат стикерите за гражданска отговорност

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене промените в Кодекса за застраховането, а именно - да отпаднат стикерите към застраховка "Гражданска отговорност".

Гражданска отговорност ще се прави еднократно

Задължителната едногодишна застраховка Гражданска отговорност ще се прави еднократно.

Стартира Електронна полица за Гражданска отговорност

Информационната система през която ще се издават полици по Гражданска отговорност ще стартира на 01.06.2011г

Нова информационна система за Гражданска отговорност

Нова информационна система ще следи за водачи без задължителната застраховка Гражданска отговорност.

От 1 юни стартира Електронна полица за Гражданска отговорност

Системата за електронна полица за задължителна застраховка Гражданска отговорност трябва да заработи от 1 юни.